Näillä sivuilla on yleistä tietoa Rochen terapia-alueista ja tiettyjen sairauksien hoidosta. Tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhoitohenkilöiden antamia henkilökohtaista terveydentilaa koskevia ohjeita tai määräyksiä. Henkilökohtaista terveydentilaa koskevien kysymysten osalta sivuilla kävijän on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveydenhoitohenkilöstöön.
Roche pyrkii pitämään huolen siitä, että sivut sisältävät tarkkaa ja päivitettyä tietoa. Roche ei kuitenkaan anna minkäänlaisia takuita siitä, että näiden sivujen tai sivujen, joihin viitataan, tieto on kaikissa mahdollisissa tapauksissa yksittäistapauksiin sovellettuna tarkkaa ja/tai täydellistä.
Sivujen sisältö – teksti ja kuvat – ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Kaikki näillä sivuilla mainitut tuotteet tai tuotemerkit kuuluvat Hoffmann-La Rochelle tai Roche-konsernille. Tämä koskee myös sivustojen lähdekoodia ja sen mahdollisia muutoksia tai jäljittelyä. Kaikkeen Hoffmann-La Rochelle tai Roche-konsernille kuuluvan materiaalin käyttöön tarvitaan kirjallinen lupa Rochelta.
Sivujen käyttäjä hyväksyy sen, että sivuille tulo sekä niiden sisällön, linkkien ja linkitettyjen sivujen käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Roche kuten ei myöskään sivujen valmistamiseen tai ylläpitoon osallistuvat yritykset tai yksityiset henkilöt ole millään tapaa laillisessa vastuussa sivujen väärinkäytön aiheuttamista suorista tai epäsuorista vaikutuksista tai väitetyistä vahingoista.
Lisätietoa Rochen tuotteista saat kotisivuiltamme www.roche.fi tai ottamalla yhteyttä asiantuntevaan terveydenhoitohenkilöön.