Nivelreuman hoitomuodot

Nivelreuman hoito

Suomessa pyritään noudattamaan nivelreuman ja -diagnostiikan yleisiä hoitosuosituksia. Perinteinen nivelreuman hoitomalli perustuu kokonaisvaltaisuuteen. Tämä tarkoittaa moniammatillisen hoitoryhmän yhteistyönä antamaa hoitoa ja kuntoutusta, johon potilas osallistuu aktiivisena ryhmän jäsenenä. Hoidon päätavoitteet ovat oireiden lievitys, työ- ja toimintakyvyn ylläpito sekä kudosvaurioiden ja komplikaatioiden estäminen.

Mitä on hyvä hoito?

Hyvä hoito on sitä, että reumasairauksia sairastavan ei tarvitse huolehtia ja pelätä tulevaisuutta. Hän voi kokea itsensä arvokkaaksi yhteiskunnan…


Hoitomuodot

Nivelreumaa hoidetaan lääkityksellä, fysio- ja toimintaterapialla, sopivien apuvälineiden avulla sekä tarvittaessa leikkauksin. Reumaattisen tulehduksen…


Nivelreuman hoidon kustannukset

Kuten kaikki sairaudet, myös nivelreuma aiheuttaa kivun ja inhimillisen kärsimyksen lisäksi kustannuksia sekä nivelreumaa sairastavalle että yhteiskunnalle.…


Liikunta

Nivelreuma ja liikunta Tämän hetkisen tietämyksen mukaan liikunnan harrastaminen ei altista nivelreumalle tai ole haitallista nivelreumaa jo sairastavalle.…


Ravinto

Harkittu ruokailu edesauttaa hyvinvointia! Terveellinen ruokavalio on eduksi elimistön taistellessa reumaattista tulehdusta vastaan. Nivelreumassa ylipainoa…